Om oss

Om oss

Dagens Bergen Kobber- og Blikkenslagerlaug ble stiftet i 1918, men har en rik historie som strekker seg over 300 år tilbake i tid her i Bergen.

Dagens Bergen Kobber- og Blikkenslagerlaug ble stiftet i 1918, men har en rik historie som strekker seg over 300 år tilbake i tid her i Bergen. Lauget består av personlige medlemmer som driver innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget og vi har i dag 44 personlige medlemmer som er tilsluttet lauget.

Medlemmer som eier eller er medeiere i en bedrift er pliktig til å melde bedriften inn i laugets Servicekontor som er avdelingen for bedriftene og Opplæringskontoret som er den delen som tar seg av lærlinger og avholder praktiske og teoretiske kurs for lærlinger, hjelpearbeidere, fagarbeidere og mestre.

Laugets formål

BKBL sitt formål er å samle laugets medlemmer i ventilasjons- og blikkenslagerfaget for å ivareta medlemmenes felles interesser med tanke på det faglige, det økonomiske samt det sosiale overfor myndigheter og andre organisasjoner.

Hvert år velges det representanter til laugets forskjellige komiteer.

Komité for Gamle Bergen

Lauget har et verksted på Gamle Bergen Museum. Dette holder åpent på familiedagene og på henvendelser fra museet.

Fagskjønnskomiteen

Dette er laugets klageorgan som behandler klagesaker som kommer inn til lauget

Hvert år velges det representanter til laugets komiteer. 

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende lauget, kursene våre eller annet? Send oss en melding via kontaktskjema, så kommer vi tilbake til deg.