Blikkenslager

Blikkenslager

Et yrke med lange tradisjoner

En blikkenslager arbeider stort sett på bygningenes tak og fasader. Blikkenslageren sørger for at bygningen er beskyttet mot vær, vind og andre påkjenninger samt at man bor i et solid og holdbart hus.

Hva gjør en blikkenslager?

Tak

Det er blikkenslageren som har kunnskapen og kompetansen som skal til for å legge takstein og takplater, takrenne og nedløp, båndtekking og mer.

Fasade

Fasaden er ofte det største blikkfanget fra gateplan og en stor del av førsteinntrykket vi får, derfor stilles det høye krav til utførelse og nøyaktighet.

Ventilasjon

Innen ventilasjon er blikkenslagerens oppgave å sørge for at man har et godt innemiljø. Dette innebærer montering og prosjektering av ventilasjonsanlegg.

Verksted

I verkstedet utformer og produserer blikkenslageren alle typer produkter i tynnplate. I hovedsak til tak, fasade og ventilasjon, men også utsmykkingsprodukter.