Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug

Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug

Vi samler våre medlemmer i et lærerikt fellesskap slik at vi kan ivareta felles interesser overfor myndigheter og andre organisasjoner.

Bli lærling!

Å søke om å få bli lærling i en av våre medlemsbedrifter er enkelt!

Kommende kurs.

Alle kurs kan få endret tidspunkt for gjennomføring. Vi følger lokale og nasjonale regler vedrørende COVID19.

Siste innlegg

Kommende kurs

 • Det er for tiden ingen planlagte kurs.
 • Hva gjør en blikkenslager?

  Tak

  Det er blikkenslageren som har kunnskapen og kompetansen som skal til for å legge takstein og takplater, takrenne og nedløp, båndtekking og mer.

  Fasade

  Fasaden er ofte det største blikkfanget fra gateplan og en stor del av førsteinntrykket vi får, derfor stilles det høye krav til utførelse og nøyaktighet.

  Ventilasjon

  Innen ventilasjon er blikkenslagerens oppgave å sørge for at man har et godt innemiljø. Dette innebærer montering og prosjektering av ventilasjonsanlegg.

  Verksted

  I verkstedet utformer og produserer blikkenslageren alle typer produkter i tynnplate. I hovedsak til tak, fasade og ventilasjon, men også utsmykkingsprodukter.