Skjønnsnemnda

Skjønnsnemnda

Skjønnsnemnda/Fagskjønnskomiteen er klageorganet til Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug (BKBL).

Sekreteriat er:

BKBL Storbotn 114, 5106 Øvre Ervik

v/ Kjell Hæggernæs 915 57453 bobergen(A)bkbl.no

Nemndas oppgave er å sørge for at utført arbeid er fagmessig riktig utført og holder de krav som er satt for slikt arbeid. Komiteen / Nemndas medlemmer er uhildede fagpersoner innen blikkenslagerfaget som har lang yrkeserfaring.

Hvordan gå frem i en klagesak

  • Komiteen / Nemnda behandler kun saker som gjelder våre medlemsbedrifter.
  • Send inn en henvendelse til BKBL via våre nettsider. Siden dette medfører en kostnad er det viktig at du setter deg inn i hvor mye du må belage deg på å betale for dette. Det finnes et fast bestillingsskjema (pdf) som skal brukes og fylles ut med de rette opplysninger.
  • Du vil få tilsendt en bekreftelse på at vi har mottatt din bestilling.
  • Den innklagede vil bli kontaktet og får muligheten til å uttale seg i saken innen en kort svarfrist.
  • Komiteen / Nemnda informerer om når de kommer for å se på saken. De tar da kun stilling til det som er beskrevet i bestillingen og utfører befaringen alene. Befaringen foregår da uten at klager eller innklagede er til stede. Det er derfor viktig at du beskriver godt hva du ønsker å få bedømt i bestillingen, gjerne med bilder.
  • Komiteen / Nemnda lager så en skriftlig rapport av saken som – om nødvendig – inneholder bilder. Denne blir kun tilsendt vedkommende som har bestilt tjenesten. Rapporten kan så brukes videre i saken av bestiller. I en eventuell rettssak der det er ønskelig at noen av nemndas medlemmer skal uttale seg, vil dette innebære at de innkalles som faglige personer i saken og betales etter gjeldende satser for dette.
  • Bestiller av tjenesten vil sammen med rapporten få tilsendt en faktura. Det er bestiller som er ansvarlig for at denne blir betalt.

Komitemedlemmer

Trond Opheim
Telefon: 932 08740

Kjell Jørgen Johnsen
Telefon: 905 88861

Prisliste

Når du bestiller BKBLs fagskjønnskomite gjelder følgende priser. For medgåtte timer til gjennomgang av saken, befaring og rapportskrivning, faktureres en timesats på:

Kr. 750.- pr. time eks. mva. (937,50 inkl. mva)

Tillegg for transport og andre reiseutgifter.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende lauget, kursene våre eller annet? Send oss en melding via kontaktskjema, så kommer vi tilbake til deg.